7. apríl 2017 - Svetový deň zdravia

7. apríl sa uznáva od roku 1948 za dátum vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie. Odvtedy oslavuje Svetová zdravotnícka organizácia a s ňou celý svet v tento deň Svetový deň zdravia. Ústrednou témou Svetového dňa zdravia v roku 2017 je „Depresia – hovorme o nej“.

 

Depresia je choroba, ktorá ovplyvňuje každodenné fungovanie človeka, ovplyvňuje spôsob akým človek je, spí, čo si myslí o sebe a okolitých veciach.  Patrí k najčastejším psychickým poruchám.  Ženy ňou trpia dvakrát častejšie ako muži. Depresie sa vyskytujú v každom veku. Postihuje všetky vekové kategórie – deti, mladých ľudí, dospelých i starých ľudí, je liečiteľná.

 

V súčasnosti sa lieči depresia najčastejšie v ambulantných podmienkach, len ťažké  komplikované formy vyžadujú hospitalizáciu.

 

Príznaky depresie sú:

 • strata záujmu, energie a radosti, ktorá je niekedy sprevádzaná úzkosťou,

 • zhoršenie nálady, najmä ráno, celková únava, nepokoj a podráždenosť,

 • poruchy sústredenia, neschopnosť rozhodovať sa, pocity bezmocnosti a beznádeje,

 • zmeny spánku – zvýšená spavosť, ale častejšie nespavosť,

 • strata sebadôvery, vyhýbanie sa kontaktom s inými ľuďmi, uzatváranie sa do seba,

 • opakujúce sa myšlienky na smrť alebo samovraždu,

 • fyzické prejavy, akými sú bolesť na hrudníku, búšenie srdca, žalúdočná nevoľnosť,

 

Odporúčania na podporu duševného zdravia

 • Nalaďte sa pozitívne  nezávisle od vonkajšieho prostredia, okolností, či situácie. Nájdite si vhodné aktivity, ktoré vás potešia.

 • Nezabúdajte na pohybovú aktivitu ktorá zlepšuje náladu.

 • Dostatok spánku tiež pomáha, ak ste vyčerpaný a svet sa vám zdá pochmúrny.

 • Nezostávajte príliš vážnymi. Udržujte v sebe humorný pohľad na život. Humor vám pomôže získať odstup od vecí, udalostí i od seba samého.

 • Nájdite si spôsob ako uvoľniť negatívne emócie, upokojiť sa a zlepšiť náladu (rozhovor s priateľom, zájdite na miesta, kde sa cítite dobre, nájdite si aktivitu, ktorú robíte radi, ...).

 • Čomu sa treba vyhýbať je dlhé vysedávanie pred televíziou, či počítačom pri plnom tanieri jedla, cigarete či alkohole.

 • Pokiaľ u vás pretrváva smutná, úzkostná, alebo „prázdna“ nálada, strata záujmu a radosti, môže ísť o začínajúcu depresiu. V takomto prípade je namieste vyhľadať odbornú pomoc.

 

 

Oddelenie výchovy k zdraviu

RÚVZ so sídlom v Rožňave