70. výročie dňa víťazstva nad fašizmom

8. máj 1945 priniesol Európe mier. Naša krajina a ľudia nepoznajú 70 rokov vojnové utrpenie. Preto v predvečer 70. výročia dňa víťazstva nad fašizmom 7. mája 2015, sme si uctili pamiatku na tých, ktorí položili svoje životy na bojiskách II. svetovej vojny za našu slobodu , pietnym aktom položenia  vencov k Pamätnej tabuli na budove Materskej školy. Na tomto akte sa zúčastnili členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Kobeliarove a zástupcovia miestnej samosprávy.

Všetkým tým ktorí nechali svoje životy a ktorí sa dnešných dní nedožili patrí naša hlboká úcta, naše poďakovanie.