71. výročie dňa víťazstva nad fašizmom

71. výročie dňa víťazstva nad fašizmom

V predvečer 71. výročia dňa víťazstva nad fašizmom 7.mája 2016 sme si uctili pamiatku na tých,  ktorí položili svoje životy na bojiskách II.svetovej vojny
za našu slobodu, pietnym aktom kladenia vencov k pamätnej tabuli na budove Materskej školy. Na tomto akte sa zúčastnili členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Kobeliarove a zástupcovia miestnej samosprávy.
Všetkým tým, ktorí nechali svoje životy a ktorí sa dnešných dní nedožili patrí naša hlboká úcta, naše poďakovanie  
 

Dátum: 
pondelok, 9. máj 2016 (Celý deň)