73. výročie dňa víťazstva nad fašizmom

V predvečer 73. výročia dňa víťazstva nad fašizmom 5.mája 2018 sme si uctili pamiatku na tých,  ktorí položili svoje životy na bojiskách II. svetovej vojny za našu slobodu vatrou, ktorá stála na Ždiariku.  Vatru postavili tak ako aj minulý rok poslanci OZ. Na akcii aj napriek silnému vetru sa zúčastnilo asi 65 ľudí, ktorí si nielen zaspievali s harmonikárom Petrom Nemčkom, ale aj zatancovali okolo vatry.

Dňa 7. mája 2018, Obecný úrad, poslanci OZ, spoločne s členmi SZPB položili pamätný veniec na budovu materskej školy.

Všetkým tým, ktorí nechali svoje životy a ktorí sa dnešných dní nedožili patrí naša hlboká úcta, naše poďakovanie.