Deň slovenského folklóru v Rožňave 2019

Uplynulý piatok sa na Námestí baníkov v Rožňave konal 3. ročník súťaže vo varení halušiek pod názvom Deň  slovenského folklóru pod záštitou  poslanca NR SR Petra Pamulu.

11 súťažných  družstiev  z  Horného  Gemera dokazovalo svoje kulinárske  schopnosti vo varení  halušiek tradičným spôsobom ako ich varili naše  staré  mamy. Halušky sú neoddeliteľnou  súčasťou Horného
Gemera a preto sa aj organizátori  zamerali na tradície  ktoré Horný Gemer má. Plné Rožňavské  námestie naznačilo, že o túto  akciu bude obrovský záujem. Súčasťou súťaže vo varení halušiek bol aj
sprievodný  program, ktorý  si pripravili folklórne súbory  z Horného Gemera. Atmosféru námestia dotvárala výstava poľovných trofejí,  detské kolotoče, nafukovací hrad, či sladká cukrová vata. Aj keď sa jednalo
o súťaž, zámerom organizátorov, nebolo vyhodnotiť  poradie, ale prezentovanie tradícií  širokej  verejnosti. Atmosféra bola fantastická súťažné družstvá nestíhali variť a podávať halušky.
Účinkujúci  tancovali, až sa zem triasla, deti skákali na nafukovacom hrade, proste fantastická atmosféra. Keďže už  názov hovorí o súťaži organizátori, predsa vyhodnotili najlepších kuchárov a kuchárky, aj keď
rozhodovanie bolo veľmi náročné. Víťazným družstvom sa stalo družstvo z Rejdovej pod vedením pani starostky Slávky Krišťákovej. Organizátori vyhodnotili aj najkrajší kroj a najbúrlivejší potlesk.

Touto cestou sa organizátori chcú poďakovať Obci Vyšná Slaná , Obci Henckovce pod vedením pani starostky Vierky Nemcovej, Obci Markuška pánovi starostovi Ondrejovi Liptákovi, Obci Gemerská  Poloma pani starostke Lilli Bronďošovej, Obci Muránska Huta pánovi starostovi Mariánovi Szentandrássimu, Obci  Kobeliarovo pani starostke  Janke Regrutovej, Obci Rakovnica zastupujúcemu  starostovi Ondrejovi  Dobošovi, Folklórnemu súboru Nižná Slaná, družstvu Dobšinčanky z Dobšinej, družstvu Emila Čurmu z Dúbravky, obzvlášť patrí poďakovanie  pánovi primátorovi Rožňavy  Michalovi Domikovi. Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, folklórnym súborom, ktoré  vytvorili neskutočne nádhernú atmosféru   v podaní slovenským piesní a tancov. V neposlednom rade patrí poďakovanie Stanislavovi Prcúchovi, Stanislavovi  Stankovičovi  a poslancovi NR SR za Slovenskú národnú stranu Petrovi Pamulovi, ktorý  už  tretí  rok organizuje toto  nádherné hornogemerské folklórne a kulinárske podujatie.

Fotky z podujatia si môžte pozrieť aj v našej galérii.

 

Dátum: 
piatok, 20. september 2019 (Celý deň)