Dni obce Kobeliarovo 2019

Naša obec Kobeliarovo je malá ale známe predovšetkým tým, že sa tu narodil veľký učenec a buditeľ slovenského národa P.J.Šafárik. A práve to bolo dôvodom, prečo sa v dňoch od 10.05.-do 12.5.2019 konali po prvýkrát Dni obce. Program začínal v piatok kultúrnym vystúpením detských súborov z Gemerskej Polomy, CVČ Dobšiná a hudobníkov z Levíc. Nálada bola výborná, spievala celá sála. V sobotu si prišli na svoje turisti , ktorí svoj výstup na Ždiarik, venovaný práve P.J.Šafárikovi už po sedemnásty krát začínali spevom a hudbou znejúcou z harmoník a basy. Počasie nám prialo, v cieli boli pripravené hry, maľovanie tvári, ale i výborný guláš, teplý čaj, či čapované pivo. Záver celého podujatia vyvrcholil v nedeľu slávnostnými bohoslužbami a položením spomienkového venca, ktorý na Pamätný dom P.J.Šafárika položili starostka obce PaedDr. Janka Regrutová a riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave Ing. Zlatica Halková. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom a sponzorom, ktorí podali pomocnú ruku pri realizácii Dni obce Kobeliarovo.

Dátum: 
piatok, 10. máj 2019 (Celý deň) to nedeľa, 12. máj 2019 (Celý deň)