MDŽ v našej obci

 

          Tak ako po minulé roky, tak aj tohto roku OcÚ v našej obci pripravil malú slávnosť pre ženy - mamy, staré    mamy, tety pri príležitosti MDŽ. Tohto roku aj okrúhleho stého výročia osláv MDŽ na svete.                                                                                                                                              

Kyticu poďakovania im venoval v podobe kultúrneho vystúpenia súboru Gočovan, ktorý svojim programom          

spríjemnil  všetkým prítomným ženám ich sviatok .                                                                                                               

Na začiatku oslávenkyne pozdravil starosta obce p. Jaroslav Nemčko, pre ktorého takéto posedenie bolo premiérou a zároveň milou " povinnosťou" hneď na začiatku  jeho  volebného obdobia.                                              

Okrem kultúrneho vystúpenia bolo pre prítomné ženy priparvené sladké občerstvenie a chutný čaj.                                                                                                       

Dátum: 
utorok, 8. marec 2011 (Celý deň)