Spomienkové oslavy 220. výročia narodenia Pavla Jozefa Šafárika

Dňa 16. mája sa konali spomienkové oslavy pri príležitosti 220. výročia narodenia P.J.Šafárika. Usporiadateľom týchto spomienkových osláv bola Obec Kobeliarovo v spolupráci s Maticou Slovenskou v Martine-Rožňava a ECAV na Slovensku Nižná Slaná-Kobeliarovo.

Slávnosti sa začali službami Božími v miestnom evanjelickom kostole, kde farár Mgr. Miroslav Maťo vo svojej kázni pripomenul nestarnúci odkaz P.J.Šafárika, ktorý sa narodil 13. mája 1795 v Kobeliarove a zomrel  26. júna 1861 v Prahe a je pochovaný na Olšanskom cintoríne.

Na Pamätný dom boli položené zástupcami obce a MS vence vďaky a spomienková slávnosť pokračovala príhovorom starostu obce Jaroslavom Nemčkom, so stručným prierezom Šafárikovým životom - detstvom, ktoré trávil v Kobeliarove, študentskými rokmi v Roňave, Dobšinej, Kežmarku a napokom v  Jene v Nemecku.Životom po ukončení štúdií v Bratislave, Novom Sade v Srbsku, kde pôsobil ako profesor a riaditeľ pravoaslávneho gymnázia a rokmi v Prahe.

K slávnostnej atmosfére priseli kultúrnym programom deti CZ Nižná Slaná-Kobeliarovo a súbor Hrabina   z Nižnej Slanej. Prekvapením bolo společné vystúpenie Janky Nemčkovej, študentky AMU v Banskej Bystrici a starostu obce, kde odzneli pesničky o Šafárikovi v ľudovom tóne.

Starosta obce pozval všetkých prítomných na prehliadku Pamätného domu P.J.Šafárika, kde je od roku 1986 s menšími obmenami stála expozícia o živote a diele P.j.Šafárika, ako aj národopisná zbierka predmetov, ktorú darovali obyvatelia obce.

Po ukončení prehliadky sa konala malá recepcia pre pozvaných hostí. Na počúvanie i zaspievanie im zahrali dvaja harmonikári (Peter Gunár z N.Slanej a Peter Nemčko z Kobeliarova)