Úcta k starším

Október je už tradične venovaný seniorom a seniorkám. Tohto roku má však inú podobu ako predchádzajúce roky, lebo bol vyhlásený núdzový stav v našej republike, čo spôsobilo zrušenie akýchkoľvek kultúrnych podujatí. Samozrejme, že sa to dotklo i nás. Napriek tomu, každý občan vo veku 60 a viac rokov, dostal od OcÚ a OZ nalý darček, ktorý osobne roznášala p. starostka a členka kultúrnej komisie Mgr. Janka Nemčková.

Pripravený a dohodnutý kultúrny program a občerstvenie sa prekladá na iný termín, pevne dúfajúc, že len do konca roka (nie na dlhšie).

Takže v mene OcÚ a OZ v našej obci, želáme všetkým seniorom pevné zdravie, veselú myseľ, božie požehnanie a vďačnosť, lásku a pochopenie celej rodiny. Nech je jeseň vášho života svetlá a pokojná.


 

PaedDr.Janka Regrutová

Starostka obce

Dátum: 
pondelok, 19. október 2020 (Celý deň)