Udial sa... XVI. ročník výstupu na ŽDIARIK „Po stopách P. J. Šafárika“ dňa 12. mája 2018

Dňa 12. mája 2018 sa konal XVI. ročník výstupu na Ždiarik -  Po stopách P. J. Šafárika.
     Počasie bolo v tomto roku nádherné, nie  ako v predchádzajúcich rokoch. V kronike výstupu na Ždiarik –Po stopách P.J.Šafárika je zapísaných 102 účastníkov. Toto podujatie otvoril starosta obce p. Jaroslav Nemčko pred Pamätným domom P.J.Šafárika kde spoločne so zástupcom starostu obce p. Robertom Bendíkom položili spomienkový venček. Turisti, tak ako po minulé roky  mali na výber niekoľko trás. Niektoré boli dosť náročné. Cestou sa mohli potešiť krásou okolitej jarnej prírody a zelene, obklopujúcej okolie Kobeliarova. Po túre na Ždiariku  dobre chutil kotlíkový guláš, dobré pivo , ale aj ochutený čaj s umom, ktorý si mohli turisti vychutnať.
Nechýbala ani tombola do ktorej hodnotné ceny venovali sponzori: Predajňa Slanka- p.Čarnoká, Potraviny Cangárová, p.Hanzelová Libuša, Pohostinstvo-Hanisková, Fa Brantner, páni Robert Bendík a  Grančák, predajňa Janete Rožňava, PharmDr. Erika Šnírer, Ing Tomáš Regrut a Ing. Katarína Šmegnerová, p. O.Benedikty, p. Boroš Ján z Nižnej Slanej, Poľnohospodárske družstvo Vlachovo, Obec Gočovo, Obec Nižná Slaná, Obec Henckovce a hlavne Obec Kobeliarovo.  Najstarším účastníkom výstupu bol p. Ondrej Cangár z Kobeliarova, ktorý ako 84.ročný absolvoval tú najťažšiu trasu cez kopec Ždiar na Ždiarik. Už 16.krát sa výstupu zúčastnil  p. Mgr. Milan Kolesár. Najmladším účastníkom bol Ondrejko Skubík z Dobšinej -7 mesiacov.
     Veríme, že aj na budúci rok, na XVII. ročníku sa znovu takto  zídeme.  Už teraz sa tešíme