Vzdávam úctu k šedinám.....

a všetkým dôchodcom a starším ľuďom v našej obci, pre ktorých bolo pripravené zaujímavé popoludnie 11.10.2019 v miestnom kultúrnom, dome.

Začiatok sa niesol otvorením besedy spojenej s videonahrávkami, ktoré nabádali dôchodcov k ostražitosti pred neznámymi cudzími ľuďmi. Informácie prítomným odovzdávala pútavým prerozprávaním koordinátorka prevencie kriminality, ktorá uvádzala aj konkrétne prípady z praxe. Následne predsedníčka Jednoty dôchodcov Slovenska v Kobeliarove informovala o programe a poukazoch pre seniorov. Celé sedenie oživili svojím vystúpením deti s Materskej školy a FS Dubina z Rožňavy. Nezabudlo sa ani na občerstvenie, slané a sladké pokušenie spolu s teplým čajom.

Všetkým sa program páčil, a aby naň dlho spomínali, dôchodcovia odchádzali aj s darčekom, ktorý si každý z nich určite zaslúži.

V mene OcÚ a Obecného zastupiteľstva ďakujem všetkým za účasť so želením pevného zdravia a pokojnej jesene života i v ďalších rokoch.

 

Galéria

Dátum: 
piatok, 11. október 2019 (Celý deň)