XI. ročník výstupu na Ždiarik "Po stopách P.J.Šafárika

Dňa  11. mája. 2013 sa konal XI. ročník výstupu na Ždiarik " Po stopách P.J.Šafárika".

Počasie nám prialo a tak cudzích i domácich  nadšencov  tejto tradície bolo v hojnom počte. V kronike výstupu na Ždiarik " Po stopách P.J.Šafárika" je zapísaných 126 účastníkov, ktorí dostali účastnícky list. Toto podujatioe otvoril starosta obce p. Jaroslav Nemčko a spoločne so zástupcom starostu obce Mgr. Milanom Kolesárom položili kytice k Pamätnému domu P.J.Šafarika, ktoré venovala Obec Kobeliarovo a Miestna a okresná organizácia  Matice slovenskej. Turisti, tak ako každý rok, si mohli vybrať náročnú, ale i menej náročnú  trasu, z ktorej sa mohli obdivovať krásu okolitej jarnej krajiny.

Tohtoročný výstup  na Ždiarik už druhý krát absolvovali aj docenti a študenti UPJŠ v Košiciach, UK Bratislava a Karlovej univerzity v Prahe, ktorí boli uchvátení okolitým prostredím a nárečím tunajších obyvateľov. Po turistike si aj zaspievali na rozdiel od našincov.

Po namáhavej turistike dobre chutil kotlíkový guláš, ktorý navarila p. Cangárová, párky či pivo, ale aj ochutený čaj.

Vďaka manželom Bendíkovcom a p. Šmegnerovi si odvážnejšie deti, ale aj dospelí mohli odskúšať jazdu na koňoch.

Nechýbala ani tombola do ktorej ceny venovali sponzori ako Fa Brantner, p. Varga, Predajňa Slanka -Čarnoká, Potraviny Cangárová, Obec Nižná Slaná, Obec Henckovce a Obec Kobeliarovo. Bola aj cena pre najmladšiu účastníčku výstupu Erika Benediktyovú/3. Njstarším účastníkom bol Mgr. Milan Kolesár.

 

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník  v roku 2014.