XIII.ročník výstupu na ŹDIARIK " Po stopách P.J.Šafárika"

Dňa 9. mája 2015 sa konal XIII. ročník výstupu na Ždiarik "Po stopách P.J.Šafárika".

Počasie nás trocha  vystrašilo hneď z rána, ale nadšencov turistiky neodradilo.V kronike výstupu na Ždiarik- Po stopách P.J.Šafárika je zapísaných 80 účastníkov. No boli aj takí, ktorí sa nestihli podpísať. Toto podujatie otvoril príhovorom starosta obce p. Jaroslav Nemčko  a spoločne so zástupcom starostu obce p. Robertom Bendíkom položili kyticu na Pamätný dom P.J.Šafárika. Turisti tak ako každý rok, mohli si vybrať náročnú i menej náročnú trasu, z ktorej sa mohli kochať nad krásou okolitej prírody a zelene v okolí Koberliarova. Po namáhavej turistike dobre chutil kotlíkový guláš, ktorý navarila p.Erika Šmegnerová st., dobré pivo, aj "ochutený" čaj.

Vďaka manželom Bendíkovcom si odvážnejšie deti aj dospelí mohli odkúšať jazdu na koňoch.

Nechábala ani tombola do ktorej ceny venovali sponzori akop. Bendík, Predajňa Slanka- Čarnoká, Potraviny Cangárová, Pohostinstvo JML Hanzelová Libuša, Fa Brantner, Obec Nižná Slaná a hlavne Obec Kobeliarovo.

Najmladším účastníkombola malá jednoročná turistka z Koceľoviec Ivanka Krajcová, ktorá dostala malú hračku.

Najstarším a zároveň aj každoročným účastníkom výstupu (zúčastnil sa na všetkých ročníkoch výstupu) bol Mgr. Milan Kolesár, ktorý dostal fľštičku.

Už teraz sa tešíme  na ďalší ročník výstupu v roku 2016.