XV. ročník turistického výstupu na Ždiarik (2017)

OBEC  KOBELIAROVO
Vás pozýva na  XV. ročník turistického výstupu na


Ž D I A R I K

 

„Po stopách P. J. Šafárika“
13.mája 2017  sobota
zraz účastníkov: od 8,00 hod.-8,30 hod.  pred Obecným úradom v Kobeliarove
Je zabezpečené:

  • občerstvenie
  • guláš,
  • tombola 0,50 €


Tešíme sa na Vás.

 

Dátum: 
sobota, 13. máj 2017 (Celý deň)