Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky

Popis: 
Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky s cieľom pozitívneho ovplyvnenia dopravno-bezpečnostnej situácie v okrese Rožňava