Nové voľby do orgánov samosprávy obcí, konané 29.6.2013

Popis: 
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do obecného zastupiteľstva
Dokument: