Oznámenie o zmene strategického dokumentu

Popis: 
Oznámenie o zmene strategického dokumentu - Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja