Správa audítora za rok 2017

Popis: 
Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2017 Obce Kobeliarovo
Dokument: