Týždeň mozgu 2018

Popis: 
Uverejnenie zdravotno-výchovných materiálov v súvislosti s Týždňom mozgu, ktorý bude na medzinárodnej úrovni prebiehať od 12. do 18. marca 2018.