Vyhlásenie voľby - Výberové konanie na obsadenie funkcie: Hlavný kontrolór obce

Popis: 
Vyhlásenie voľby - Výberové konanie na obsadenie funkcie: Hlavný kontrolór obce