Výzva na predkladanie ponúk

Popis: 
Výmena starých drevených okien so sklenenými výplňami za nové plastové
Dokument: