Výzva na predloženie cenovej ponuky

Popis: 
Výzva na predloženie cenovej ponuky: výber dodávateľa sanačných prác - odstránenie a likvidácia nelegálnych skládok odpadu.