Výzva na predloženie cenovej ponuky 2019

Popis: 
Rekonštrukcia oplotenia a modernizácia dlažby okolo materskej školy