Výzva na predloženie cenovej ponuky - 2020 Rekonštrukcia OcÚ

Popis: 
Rekonštrukcia OcÚ, sociálnych priestorov, výmena dlažby na chodbe