Výzva na predloženie cenovej ponuky - Oprava obecného mosta