Výzva na predloženie cenovej ponuky - Projektová dokumentácia