Výzva na predloženie cenovej ponuky - vstupná brána 2020