Výzva na súťaž

Popis: 
Výzva na súťaž - Úprava vonkajšej fasády na budove Pavla Jozefa Šafárika a vymaľovanie jej vonkajších a vnútorných priestorov v Obci Kobeliarovo