Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kobeliarovo