Zmluva o združení

Popis: 
Účelom je organizačné a finančné zabezpečenie spoločnej účasti a propagácie obce a mikroregiónu na výstave cestovného ruchu:ITF Slovakiatour Bratislava
Dokument: