Dohoda č.1 na vykonávanie aktivačnej činnosti

Popis: 
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
Dokument: