Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti - dobrovoľnícka služba

Popis: 
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
Dokument: