Príkazná zmluva č.PL /08/ 2014/EL

Popis: 
Príkazná zmluva č.PL /08/ 2014/EL-Vykonávanie a spoločného verejného obstarávania podľa ustanovenia §724 a nasl.Občianskeho zákonníka v zmysle Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - príkazca vykoná verejné obstarávanie na nákup elektrickej energie