Zmluva o dielo - Oprava obecného mosta ačasti regulácie potoka 2020