Zmluva o kontrolnej činnosti - detské ihrisko 2019