Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR

Popis: 
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR uzavretá v zmysle §51 Občianskeho zákonníka a v zmysle zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov