Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.1/2018 Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku - Kobeliarovo