Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov na záujmové vzdelávanie detí - ZŠ