Spomienkové oslavy 220. výročia narodenia Pavla Jozefa Šafárika, časť 2.