Ustanovujúce zastupiteľstvo OZ 2018

Ustanovujúce zastupiteľstvo OZ 10.12.2018