VZN o miestnych daniach

Popis: 
Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti na území Obce Kobeliarovo platné od 01.01.2012