Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2015

Popis: 
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kobeliarovo zo dňa 14.12.2015