Uznesenie z OZ konaného dňa 19.03.2012

Popis: 
Uznesenie z rokovania OZ konaného dňa 19.03.2012