Uznesenie z OZ konaného dňa 30.04.2012

Popis: 
Uznesenie z obecného zastupiteľstva konaného 30.4.2012