Uznesenie z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva dňa 10.12.2018

Popis: