Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 01.10.2019

Popis: