Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.08.2018

Popis: