Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.12.2016

Popis: