Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.06.2019