Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.10.2015

Popis: